Characterisation of plasmas produced by the "torche à injection axiale"

J. Jonkers, L.J.M. Selen, J.J.A.M. Mullen, van der, E.A.H. Timmermans, D.C. Schram

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

156 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Characterisation of plasmas produced by the "torche à injection axiale"'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics