Characterisation of mechanical behaviour of human skin in vivo

L.F.A. Douven, R. Meijer, C.W.J. Oomens

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Characterisation of mechanical behaviour of human skin in vivo'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie