Characterisation of crystallisation kinetics and mechanical properties of Polyamide 12

Fabio Paolucci

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

691 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Peters, Gerrit W.M., Promotor
  • Govaert, Leon E. , Promotor
Datum van toekenning4 jul 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4784-5
StatusGepubliceerd - 4 jul 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit