Chapter 10 Motor unit number estimation with high-density surface EMG. principles and implications

Johannes van Dijk, Dick F. Stegeman, Machiel J. Zwarts, J.H. Blok

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelMotor Unit Number Estimation (MUNE) and Quantitative EMG
Pagina's105-118
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit

van Dijk, J., Stegeman, D. F., Zwarts, M. J., & Blok, J. H. (2009). Chapter 10 Motor unit number estimation with high-density surface EMG. principles and implications. In Motor Unit Number Estimation (MUNE) and Quantitative EMG (blz. 105-118)