Chaos in discrete production systems?

J.P.M. Schmitz, D.A. Beek, van, J.E. Rooda

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    24 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Chaos in discrete production systems?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen