Channel trees: Reducing latency by sharing time slots in time-multiplexed networks on chip

M.A. Hansson, M. Coenen, K.G.W. Goossens

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Channel trees: Reducing latency by sharing time slots in time-multiplexed networks on chip'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen