Channel fragmentation in dynamic spectrum access systems : a theoretical study

E.G. Coffman, Ph. Robert, F. Simatos, S. Tarumi, G. Zussman

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Channel fragmentation in dynamic spectrum access systems : a theoretical study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen