Changing the face of Europe : European road mobility during the Marshall Plan years

F. Schipper

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  17 Citaten (Scopus)
  3 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Changing the face of Europe : European road mobility during the Marshall Plan years'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Aarde en milieuwetenschappen

  Zaken en Economie

  Kunst en humaniteit

  Sociale wetenschappen

  Engineering en materiaalwetenschappen