Changes in autonomic regulation due to Kangaroo care remain unaffected by using a swaddling device

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
59 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Changes in autonomic regulation due to Kangaroo care remain unaffected by using a swaddling device'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen