A megváltozott olvasás

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Az utóbbi években egyre gyakrabban emlegetett központi pedagógiai és szociológiai probléma a fiatalok megváltozott olvasási, tanulási képessége. Számos kutatási eredmény mutatja, hogy kortársaink egyre kevesebbet olvasnak, ráadásul akkor is egyre kevésbé értékes irodalmat, ez alapján több szociológus meglehetősen komor jövőt festett elénk. Nem lehetséges-e azonban, hogy a sorozatos rossz eredmények egy olyan felmérésből
születtek, amely már elavult vagy elavulóban lévő szempontrendszer alapján készült, sezért korszerűtlennek bizonyul a középiskolás korosztály olvasási szokásainak megismeréséhez? Nem lehetséges-e, hogy a ma középiskolása már valami egészen mást művel olvasás néven, mint a tegnap tanulója; hogy a mai fiatalokat övező digitális környezet a korábbiaktól radikálisan eltérő módon gondolkodó generációt nevel ki, mely az olvasásról alkotott elméleteink újragondolására kényszerít minket?
Vertaalde titel van de bijdrageChanged reading
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)72-80
Aantal pagina's9
TijdschriftSzkholion
Volume2010
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - jan 2010
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A megváltozott olvasás'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit