Change with delayed labeling: When is it detectable?

I. Zliobaite

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  59 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Change with delayed labeling: When is it detectable?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Mathematics

  Computer Science