Challenges in electromagnetic field computation for neurostimulation: the road to patient-specific modeling

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • van Beurden, Martijn C., Promotor
  • Boon, Paul A.J.M., Promotor
  • Mestrom, Rob M.C., Co-Promotor
Datum van toekenning1 jul 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5058-6
StatusGepubliceerd - 1 jul 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit