Challenges in business process management : verification of business processes using Petri nets

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)174-199
TijdschriftBulletin of the European Association for Theoretical Computer Science, EATCS
Volume80
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit