Challenges and progress in high-throughput screening of polymer mechanical properties by indentation

J.M. Kranenburg, C.A. Tweedie, K.J. Vliet, van, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

37 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Challenges and progress in high-throughput screening of polymer mechanical properties by indentation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Material Science

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science