Challenges and best practices in industry-academia collaborations in software engineering: a systematic literature review

V. Garousi, K. Petersen, B. Ozkan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

70 Citaten (Scopus)
306 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Challenges and best practices in industry-academia collaborations in software engineering: a systematic literature review'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen