Chain orientation and defects in lamellar single crystals of syndiotactic polypropylene fractions

Wensheng Zhou, X. Weng, S. Jin, S. Rastogi, A.J. Lovinger, B. Lotz, S.Z.D. Cheng

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  12 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Chain orientation and defects in lamellar single crystals of syndiotactic polypropylene fractions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Chemische stoffen

  Engineering en materiaalwetenschappen