Chain microstructures of homogeneous olefin copolymers and characteristics of single site catalysis

F.G. Karssenberg

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  284 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
  Begeleider(s)/adviseur
  • Lemstra, Piet, Promotor
  • Mathot, Vincent B.F., Promotor, Externe Persoon
  Datum van toekenning29 jun 2005
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's90-386-2587-1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2005

  Citeer dit