CGHMultiArray : exact P-values for multi-array comparative genomic hybridization data

M.A. Wiel, van de, S.J. Smeets, R.H. Brakenhoff, B. Ylstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

34 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3193-3194
TijdschriftBioinformatics
Volume21
Nummer van het tijdschrift14
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit