CFD Simulation of Two Tandem Floating Offshore Wind Turbines in Surge Motion

Abdolrahim Rezaeiha (Corresponding author), Daniel Micallef (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'CFD Simulation of Two Tandem Floating Offshore Wind Turbines in Surge Motion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen