CFD modeling of gas-fluidized beds with a bimodal particle mixture

B.G.M. Wachem, van, J.C. Schouten, C.M. Bleek, van den, R. Krishna, J.L. Sinclair

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

99 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'CFD modeling of gas-fluidized beds with a bimodal particle mixture'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen

Aarde en milieuwetenschappen