CFD analysis of the effect of pressure gradients on the separation efficiency of a generic air curtain

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'CFD analysis of the effect of pressure gradients on the separation efficiency of a generic air curtain'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen