Certified policy synthesis for general Markov decision processes: an application in building automation systems

S. Haesaert, N. Cauchi, A. Abate

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Certified policy synthesis for general Markov decision processes: an application in building automation systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen