Centroids of simple plane quadrilaterals

K.A. Post

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)626-628
  TijdschriftInternational Journal of Mathematical Education in Science and Technology
  Volume26
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1995

  Citeer dit