Centralized optical true time delay beamforming at 60 GHz with multicore fiber distribution

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Centralized optical true time delay beamforming at 60 GHz with multicore fiber distribution'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen