Cementing Glasses for oil Well Applications

Y. Perera, A. Blanco, W. Jiménez, G. Quercia Bianchi

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Cementing Glasses for oil Well Applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering

    Material Science