Cell therapy for intervertebral disc repair : advancing cell therapy from bench to clinics

L.M. Benneker, G. Andersson, J.C. Iatridis, D. Sakai, R. Härtl, K. Ito, S. Grad

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

45 Citaten (Scopus)
111 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cell therapy for intervertebral disc repair : advancing cell therapy from bench to clinics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen