Cell Partitioning Antenna System Performance in Multi-User Scenarios for mmWave Communications

Thomas Bressner (Corresponding author), Amr Elsakka (Corresponding author), Amirashkan Farsaei, Martin N. Johansson, Oleg A. Iupikov, Rob Maaskant, A.B. Smolders, Ulf Johannsen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cell Partitioning Antenna System Performance in Multi-User Scenarios for mmWave Communications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen