CCD imaging : concepts for low noise and high bandwidth

P.G.M. Centen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

932 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Klaassen, F.M., Promotor
  • Kleinpenning, T.G.M., Promotor
  • Theuwissen, Albert J.P., Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning29 mrt 1999
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-1570-1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit