Cavity ring down spectroscopy (introduction and applications)

R.A.H. Engeln, K.G.Y. Letourneur, M.G.H. Boogaarts, M.C.M. Sanden, van de, D.C. Schram, G. Berden, R.T.H. Peeters, G.J.M. Meijer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelInternational workshop on plasma diagnostics (book of abstracts), Gent, August 26-28, 1999
Pagina's38-39
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit