Cavity ring down spectroscopy as a probe for hydrocarbon radicals during a-C:H depositions

K.G.Y. Letourneur, M.G.H. Boogaarts, M.C.M. Sanden, van de, D.C. Schram

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelEuropean Material Conference, Strasbourg, June 1-4, 1999, Book of Abstracts
Pagina'sD5-
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit