CAViT: a Consistency Maintenance Framework based on Transformation Contracts

Pieter Van Gorp, Dirk Janssens

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'CAViT: a Consistency Maintenance Framework based on Transformation Contracts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science