Causes of mechanically induced collagen damage in articular cartilage

W. Wilson, C.G. Burken, van, C.C. Donkelaar, van, P. Buma, B. Rietbergen, van, R. Huiskes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

93 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Causes of mechanically induced collagen damage in articular cartilage'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen