Causality in the semantics of Esterel : revisited

M.R. Mousavi

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    4 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Causality in the semantics of Esterel : revisited'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Computer Science