Causal effects of government decisions on earthquakes in Groningen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 2018 European Study Group Mathematics with Industry
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit