Cationic trirhenium rafts on gamma-Al2O3 : characterization by X-ray absorption spectroscopy

A.S. Fung, P.A. Tooley, M.J. Kelley, D.C. Koningsberger, B.C. Gates

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

60 Citaten (Scopus)
62 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cationic trirhenium rafts on gamma-Al2O3 : characterization by X-ray absorption spectroscopy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen