Cation distribution in calcium-strontium-hydroxyapatites

H.J.M. Heijligers, R.M.H. Verbeeck, F.C.M. Driessens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

16 Citaten (Scopus)
93 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)763-764
TijdschriftJournal of Inorganic and Nuclear Chemistry
Volume41
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 1979

Citeer dit