Catheter-based measurements of absolute coronary blood flow and microvascular resistance feasibility, safety, and reproducibility in humans

Panagiotis Xaplanteris, Stephane Fournier, Daniëlle C.J. Keulards, Julien Adjedj, Giovanni Ciccarelli, Anastasios Milkas, Mariano Pellicano, Marcel Van’t Veer, Emanuele Barbato, Nico H.J. Pijls, Bernard De Bruyne

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Catheter-based measurements of absolute coronary blood flow and microvascular resistance feasibility, safety, and reproducibility in humans'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen