Catalytic valorization of biobased acids and esters

K. Liu

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

556 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Hensen, Emiel J.M., Promotor
  • Pidko, E.A., Co-Promotor
Datum van toekenning20 feb. 2018
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4446-2
StatusGepubliceerd - 20 feb. 2018

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit