Catalytic surface reactions during nucleation and growth of atomic layer deposition of noble metals : a case study for platinum

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Catalytic surface reactions during nucleation and growth of atomic layer deposition of noble metals : a case study for platinum'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie