Catalytic pathways for lignin depolymerization

B. Guvenatam

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1759 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Hensen, Emiel J.M., Promotor
  • Heeres, Hero J., Promotor, Externe Persoon
  • Pidko, Evgeny, Co-Promotor
Datum van toekenning28 mei 2015
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3844-7
StatusGepubliceerd - 28 mei 2015

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit