Catalytic oxidation of 1-butene over bismuth molybdate catalysts : III. Reduction of bismuth oxide, molybdenum oxide, bismuth molybdate, and of some nonstoichiometric molybdenum oxides with 1-butene

P.A. Batist, C.J. Kapteijns, B.C. Lippens, G.C.A. Schuit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

115 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Catalytic oxidation of 1-butene over bismuth molybdate catalysts : III. Reduction of bismuth oxide, molybdenum oxide, bismuth molybdate, and of some nonstoichiometric molybdenum oxides with 1-butene'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Chemical Engineering