Catalytic lignin valorization for the production of aromatic chemicals

Xianhong Ouyang

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

136 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Hensen, Emiel J.M., Promotor
  • Boot, Michael D., Co-Promotor
Datum van toekenning6 okt 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5122-4
StatusGepubliceerd - 6 okt 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit