Catalytic foam stirrers for multiphase processes

M.A. Leon Matheus

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

736 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Schouten, Jaap, Promotor
  • Nijhuis, Xander, Co-Promotor
  • van der Schaaf, John, Co-Promotor
Datum van toekenning20 nov 2013
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3471-5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit