Catalytic decomposition of tars from biomass gasifier

L. Devi, B.A. Smits, K.J. Ptasinski, F.J.J.G. Janssen, P.C.A. Bergman, J.H.A. Kiel

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProc. Int. Nordic Bioenergy Conference (BIOENERGY 2003)
Plaats van productieFinland, Jyväskylä
Pagina's418-420
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit