Catalytic decomposition of biomass tars: Use of dolomite and untreated olivine

L. Devi, K.J. Ptasinski, F.J.J.G. Janssen, S.V.B. Paasen, van, P.C.A. Bergman, J.H.A. Kiel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

352 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Catalytic decomposition of biomass tars: Use of dolomite and untreated olivine'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen