Catalytic conversion of biomass to biophenol

Emiel Hensen (Uitvinder), Xiaoming Huang (Uitvinder), Xianhong Ouyang (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

27 Downloads (Pure)

Samenvatting

The invention relates to a demethoxylation process for demethoxylating alkylmethoxyphenols using an aromatic solvent to produce alkylphenols. The invention also relates to dealkylation process for dealkylating alkylphenols using an aromatic solvent to produce phenol. The invention further relates to a tandem demethoxylation and dealkylation process, which can be performed in a single reactor. The process is useful in the conversion of lignin derived alkylmethoxyphenols into biophenol.
Originele taal-2Engels
OctrooinummerWO2019177458
IPCPCT/NL2019/050151
Indieningsdatum19/09/19
StatusGepubliceerd - 19 sep 2019

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Catalytic conversion of biomass to biophenol'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit