Catalytic coatings of new generation based on Mo2C and a microstructured reactor for steam conversion of carbon monoxide

A.R. Dubrovskiy, S.A. Kuznetsov, E. Rebrov, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Catalytic coatings of new generation based on Mo2C and a microstructured reactor for steam conversion of carbon monoxide'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen