Catalytic activity of titanium silicalites - a DFT study

G.N. Vayssilov, R.A. Santen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

76 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Catalytic activity of titanium silicalites - a DFT study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen