Catalysts of new generation and microstructured heat-exchanger reactors for the water-gas shift reaction

A.R. Dubrovskii, S.A. Kuznetsov, E. Rebrov, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Catalysts of new generation and microstructured heat-exchanger reactors for the water-gas shift reaction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.