Catalysts of new generation and microstructured heat-exchanger reactors for the water-gas shift reaction

A.R. Dubrovskii, S.A. Kuznetsov, E. Rebrov, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

The catalytic systems of new generation and microstuctured heat-exchanger reactors for the water-gas shift reaction have been considered.
Originele taal-2Russisch
Pagina's (van-tot)2070-2078
TijdschriftRussian Journal of General Chemistry
Volume82
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit